Jednokoľajnicový pojazdný vozík monorail

Elektrický pojazdový vozík od spoločnosti Skyclimber je určený pre horizontálny pohyb po mono koľajnicovej dráhe. Dráha pripevnená a umiestnená po obvode budovy v úrovni strechy tak, aby niesla a viedla pohyblivú závesnú konštrukciu (pojazdový vozík). Na vozíku je v závese na dvoch lanách umiestnený pracovný kôš, ktorý sa pomocou ovládnia pohybuje vertikálnym smerom. 
Určený a navrhnutý pre rôzne typy dočasných ako aj permanentných inštalácií pri údržbe budov, čistení a oprave fasád alebo stavieb. Model je vybavený všetkými potrebnými bezpečnostnými prvkami na základe normy STN EN 1808:2015.

Jednokoľajnicový pojazdný vozík (monorail)

Kód produktu:

2

Norma:

EN 1808:2015

Cena:

 
+