Referencie

SKYCLIMBER - Závesné plošiny a zariadenia pre údržbu fasády BMU/PI a monorail

Závesná konštrukcia BMU môže mať viac variant umiestnenia a pohybu po streche (betónová jadzná dráha, koľajnice). Je zložená z pojazdového vozíka, zdvíhacieho mechanizmu, protizávažia, výložníka a závesnej plošiny. BMU môže mať teleskopický výožník pre členité typy fasád.

Alsipercha - systém zachytenia pádu

Alsipercha je unikátny systém osobnej ochrany, ktorý umožňuje bezpečné pracovať pri montáži debnenia, bezpečnostného zábradlia, záchytných sietí typu, podláh a všeobecne pri akýchkoľvek situáciách, kedy hrozí nebezpečenstvo pádu z výšky.

Vertic - záchytný istiaci systém - horizontálny

Konštrukcia istiaceho systému umožňuje bezpečnú prácu po pripojení jedného alebo viacerých pracovníkov, každý musí mať svoj vlastný bežec. Systém tým umôžňuje pracovníkovi voľnosť pohybu pri práci, bez toho aby sa musel prepínať medzi jednotlivými kotviaicmi bodmi.

Vertic, pasívna ochrana - zábradlie

Plne versatilné zábradlie je vhodné na membránové strechy, nakoľko drží vlastnou váhou a netreba zásah do stršného plášťa. Zábradlie je možné optimálne prispôsobiť jednotlivým vlastnostiam strechy. Pre inštaláciu na ploché strechy, na rôzne povrchy strechy, na parapety (vnútorné, vonkajšie).