Kto sme, tvorcovia SkyAND

Našou úlohou je postarať sa o bezpečné riešenie problému v projekčnej fáze. Funkčným designom, dlhoročnými skúsenosťami z oblasti ochrany proti pádu, stavebnej činnosti, projekcie ochranných systémov a poznania trhu. Ideou je teda priniesť vhodné riešenie z pohľadu legislatívneho a zároveň priniesť aj koncového užívateľa bezpečne z výšky naspäť na zem. Nie jednoduchá úloha.

Samuel Kyška

Samuel Kyška

Samo je otcom myšlienky robiť veci v bezpečnosti ochrany proti pádu bez zbytočných polemík a sústrediť sa na ťah na bránu. Pracuje v biznise viac ako 21 rokov. Históriu úspechov mu okrem vlastných kvalít zaručili aj pozície ako country manager v spoločnosti Capital Safety Group, obchodný riaditeľ a neskôr ako výkonný riaditeľ v spoločnosti Safe Time. Cez toto dlhé obdobie pôsobenia v brandži ochrany proti pádu nadobúdal medzinárodné skúsenosti na trhu a získal si tak prehľad, poznanie možností a veľa partnerov.

Andrej Bosák

Andrej Bosák

Andy doklepol myšlienku sústrediť sa na potenciálny rast stavebného priemyslu a zúžitkovať tak aj skúsenosti nadobudnuté rokmi štúdiom stavebníctva a architektúry. Medzinárodné skúsenosti a poznanie produktov ochrany proti pádu nadobudol 5 ročným pôsobením v renomovanej spoločnosti Lathways v Londýne. Na slovensku sa uplatnil ako projektový manažér a neskôr ako šéf obchodu v spoločnosti Safe Time, kde sa so Samuelom spoznali a vznikla vízia vybudovania spoločnosti SkyAND spol.s r.o.

S kým robíme

Ku kvalitným službám patria spoľahliví a profesionálni partneri

Dlhoročnými skúsenosťami, vybudovaným menom a poznaním brandže ochrany proti pádu sme problém s výberom spolupracujúcich spoločností nemali. Sústreďujeme sa na kvalitu. Každý z vybraných partnerov reprezentuje popredné miesto vo svojom špecifickom obore a spoločne tak dotvárajú obraz našej vízie a potreby uplatnenia produktov v našich končinách Európy. 

Sky climber

Skyclimber, Belgicko

Belgická inžinierska spoločnosť datujúca svoj vznik do roku 1955. Významný výrobca, inovátor a priekopník závesných plošín a prístupov na lanách s referenciami a pobočkami po celom svete.

ABS Safety, Nemecko

ABS Safety, Nemecko

Spoločnosť zaoberajúca sa výrobou, certifikáciou a skúšaním prvkov osobnej, ale aj kolektívnej ochrany. Či už ide o kotviace body, istiace systémy na zachytenie pádu alebo zlaňovacie systémy sú špičkou nielen v Európe.

Vertic, Francúzsko

Vertic, Francúzsko

Vertic už 15 rokov vyrába, inovuje a inštaluje nielen sériové produkty ochrany proti pádu ako kotviace body a koľajnice na zlaňovanie, ale najmä špecializované a kustomizované riešenia. Viac >>>

ABS Safety, Nemecko

Alsipercha, Španielsko

Patentovaný kotviaci systém pre stavby, ale aj systémové riešenia pre logistiku, industrial a stavebníctvo. Všestranné a prenosné systémy umožňujú vďaka skvelej konfigurácii neobmedzený pohyb.

ABS Safety, Nemecko

Green International, Rakúsko

Ďalší z popredných európskych výrobcov prvkov ochrany proti pádu. Ponúka napr. inovatívne riešenia pri kotviacich bodoch a záchytných systémov bez nutnosti vŕtania do konštrukcie.