Existujú riešenia pre ochranu proti pádu zo striech, ktoré nevyžadujú perforáciu kotviaceho podkladu. Na miestach, kde nechceme porušiť hydorizolačnú vrstvu, na starých existujúcich strechách alebo na strechách s vegetáciou. Kotviace body sú certifikované podľa EN 795 E pre jednu osobu, no možno ich tiež pomocou nerezových lán spájať do systémov (EN 795 C).

Kotviace body bez nutnosti vŕtania podkladu zelené strechy