Alsipercha

Alsipercha/ Alupercha je osobný systém ochrany pred pádom, ktorý poskytuje efektívnu ochranu, kotviaci bod nad hlavou pre tých, ktorí sú vystavení pádom pri práci vo výškach. Tento systém s viac ako 15-ročnou tradíciou na trhu, zahŕňa zabudované zariadenie absorbujúce energiu, ktoré znižuje nárazové sily prenášané na pracovníka a na konštrukciu v prípade pádu. Vďaka širokej škále príslušenstva môže byť Alsipercha použitá v rôznych pracovných  situáciách a v priemyselných odvetviach.  Alsipercha je jeden z najuniverzálnejších a najúčinnejších ochranných prostriedkov proti pádu na trhu. Je certifikovaný v súlade s: EN-795, OSHA/ ANSI a CSA.