Alsipercha + konzola na stenu

Vďaka konzole na stenu je možné nainštalovať systém Alsipercha aj do betónových stien alebo stĺpov, čím sa výrazne zvyšuje rozsah použitia systému Alsipercha. Inštaláciu nástenných konzol možno vďaka jednoduchosti vykonať niekoľkými krokmi.

Alsipercha + konzola na stenu

Kód produktu:

23

Cena:

 
+

Konzola na stenu sa skladá z dvoch kusov, ktoré musia byť nainštalované v max. vzdialenosti medzi nimi 100 cm, ktorá zabezpečí stabilitu zariadenia Alsipercha.

Vďaka konzole na stenu môžete mať za pár minút účinný a spoľahlivý.

systém ochrany pred pádom, pre pracovníkov vystavených riziku pádu počas výkonu svojej práce. Nakladanie a vykladanie vozidiel, príprava, čistenie alebo údržba cisternových vozidiel, technológie a pod.