Zabezpečovacie systémy proti pádu z výšky

Bezpečnosť pri práci vo výškach je kľúčová, pretože pády z výšky predstavujú jednu z najčastejších príčin pracovných úrazov a úmrtí. Existujú rôzne zabezpečovacie systémy proti pádu z výšky, ktoré zahŕňajú širokú škálu vybavenia a postupov. Tu sú niektoré z nich.

zabezpečovacie systémy proti pádu z výšky

Záchytné systémy

Tieto systémy zahŕňajú popruhy alebo postroje, spojovacie zariadenia a záchytné zariadenia. Spojovacie zariadenia, ako sú lana, reťaze alebo popruhy spojujú postroj s pevným bodom alebo líniou.

Záchytné siete

Bezpečnostné siete sú systémom na ochranu pracovníkov pri páde z výšky. Jednou z hlavných výhod ochranných sietí je, že umožňujú pracovníkom voľný pohyb, poskytujú kolektívnu ochranu pri všetkých prácach a preprave v zabezpečenom priestore. V prípade pádu sieť poskytuje mäkšie pristátie ako osobné ochranné prostriedky proti pádu.

Bezpečnostné laná

Bezpečnostné laná sa môžu pripojiť k postroju alebo popruhu na jednom konci a k pevnému bodu alebo línií na druhom konci.

Horizontálna a vertikálne záchytné systémy

Sú to lanové systémy, ktoré sú pripevnené k pevným bodom. Pracovníci sa k nim môžu pripojiť pomocou popruhov alebo postrojov, čo im umožňuje pohybovať sa vo výške s relatívnou bezpečnosťou.

Tlmiče a zachytávače pádu

Tieto zariadenia chránia pred nebezpečným pádom z výšky tak, že ho pohotovo zastavia a absorbujú rázovú pádovú energiu. Pri ich používaní je dôležité dbať na to, aby ste nad sebou mali dostatočne veľký pádový priestor.