Vyberte si správne kotviace body

Pri práci vo výškach sú je výber vhodných kotviacich bodov kľúčový. Nevhodné kotviace body môžu viesť k zraneniam až k smrti. 

kotviace body

Kotviace body sú súčasťou systému na zachytenie pádu, ku ktorému sa pripája postroj a šnúra, označované aj ako viazací bod. Postroj pracovníka sa pripája k šnúre, ktorá sa pripája ku kotviacemu bodu. Kotviaci bod nesie celú váhu pracovníka v prípade pádu. Ak kotviaci bod zlyhá, hrozí nebezpečenstvo pádu. 

Vhodné a nevhodné kotviace body

Niektorí pracovníci si myslia, že kotviacim bodom môže byť čokoľvek, čo vyzerá robustne a pevne. Ale väčšina takýchto konštrukcií, ktoré nie sú špeciálne navrhnuté, nedokáže zvládnuť silu pádu. Riziko pádu sa neoplatí podceňovať, o čom hovoria aj štatistiky, keďže ide o tretiu najčastejšiu príčinu smrteľných pracovných úrazov. 

Aby sa predišlo zraneniam, ochranné prostriedky by mali byť navrhnuté tak, aby odolali maximálnym silám, ktoré by mohli vzniknúť pri páde, a tieto prostriedky by mali znížiť tieto sily a spomalenie používateľa na hodnoty, ktoré nie sú nebezpečné. Pre strednú telesnú hmotnosť 100 kg je maximálna záchytná sila 6 kN podľa európskej normalizácie a maximálne 8 kN podľa americkej normalizácie. Tieto podmienky spĺňajú len niektoré komponenty alebo zostava komponentov, ktoré sa môžu používať tam, kde hrozí riziko pádu z výšky.

Z uvedeného vyplýva, že väčšina prvkov, s ktorými pracovník prichádza pri práci vo výške do kontaktu, nie je dostatočne pevných na to, aby mohli poslúžiť ako kotviaci bod. Medzi najčastejšie používané nevhodné kotviace body patria:

 • potrubie
 • koľajnice na plošine
 • bežné zábradlia
 • svietidlá
 • vetracie otvory na streche

Akékoľvek použitie vyššie uvedených kotviacich prvkov môže viesť v prípade pádu k zraneniu alebo dokonca i smrti. 

Pri práci vo výškach používajte len kotviace body špeciálne na to navrhnuté, nainštalované pod dohľadom kvalifikovanej osoby, a ktoré sú súčasťou kompletného systému ochrany proti pádu. 

V našej ponuke nájdete certifikované kotviace body, ktoré sú ideálne pre prácu vo výškach, ako sú napr. 

 • kotviace body bez nutnosti vŕtania
 • kotviace body pre trapézové a sendvičové konštrukcie
 • mobilné kotviace body
 • kotviace body pre oceľové konštrukcie
 • kotviace body pre drevené konštrukcie
 • kotviace body určené pre prácu na lanách